HS B Bb V Reg BPC vs CPC 02-25-20 - DaveNortonPics