HS Vb Reg United vs Abingdon 10-28-10 - DaveNortonPics